■Articole în periodice
 a) în domeniul lexicologiei, semanticii, semioticii discursului narativ
Problèmes de sémiotique narrative, revista „Transilvania”, Sibiu, nr.7/2006, p. 49-50. ISSN 0255-0539 ;
Coordonnées de la description sémantique, revista " Transilvania " – Sibiu, nr. 6/2005, ISSN0255-0539 pp 66- 70 ISSN 0255-0539;
La production de sens, revista " Transilvania " – Sibiu, nr. 4-5/2005, ISSN 0255-0539 pp 66-68;
L’unité du mot – la polysémie et la monosémie, revista " Transilvania " - Sibiu, nr. 3/2005 (apariţie în luna martie), ISSN 0255-0539 pp 48-51;
Le sens du mot dans les dictionnaires, revista " Transilvania " - Sibiu, nr. 1-2/2005, ISSN 0255-0539 pp 47-54;
La  description de la substance sémantique du mot, revista "Transilvania" - Sibiu, nr. 12/2004, ISSN 0255-0539 pp 36-43;
Despre tipologia discursurilor în proza românească interbelică, revista " Transilvania ", Sibiu, nr. 2-3/2004, pp. 25-29, ISSN 02550539;
De la portret la aventura interioară - un traseu al narativităţii romanesti,  revista " Transilvania ", numărul 11-12/2003, pp.132-137, ISSN 02550539;
Exilul interior al personajului literar, revista " Transilvania ", Sibiu, nr. 6/2002, pp. 53-56, ISSN 0255-0539 .

b) în domeniul teoriei  literare
Despre eul interior al personajului literar, in vol. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Editura Academiei Române, Sibiu, Tom XX, 2013, ISSN 1223-1088,p.101-112;
Pour une définition du personnage litteraire, in Saeculum,Sibiu, nr.1-2/2012, ISSN 1221-2245;
L’Arcitecture du texte chez Marguerite Duras, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Editura Academiei Române, Sibiu, Tom XIX, 2012, ISSN 1223-1088, p.71-76 ;
Relația personaj literar-discurs narativ, din perspectiva naratologică, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Editura Academiei Române, Sibiu, Tom XVIII, 2011, ISSN 1223-1088, p.135-142 ;
Personajul literar şi omul modernităţii, revista „Euphorion”, Sibiu, nr. 9-10/2010, p 13,  ISSN 1222-3212;
Geometria interioară a personajului literar, revista " Euphorion ", Sibiu, anul XI, nr. 1 (107) / 2000,  pag. 17, ISSN 1222-3212;
 • Personajul literar – între imposibil şi inevitabil, revista " Euphorion ", Sibiu, anul X, nr.100/1999, p. 21, ISSN 1222-3212;
Modèle musical et technique romanesque chez Margueritte Duras, publicat în revista " Euphorion ", Sibiu, III, nr. 3/1992, p. 21, ISSN 1222-3212.
 
 c) în reviste ale Institutul de Studii Multiculturale ALPHA, Arhipelag Press,Târgu-Mureș în parteneriat cu Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș și Institutul de studii socio-umane "Gheorghe Sincai" al Academiei Române din Tîrgu Mureș:
The ambivalence of the literary character’s emotions in Liviu Rebreanu’s Ciuleandra, Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue(LDMD 2), Literature, Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş,  p.318-325,  2014, ISBN:978-606-93691-9-7(C) Arhipelag XXI Press, 2014;
The interior landscape-between construction and projection/Relieful interior – între construcţie şi proiecţie, volumul conferinței internaționale, desfășurată la Tîrgu Mureș, în perioada 28-29 mai 2015:Globalisation, intercultural dialogue, and national identity(GIDNI2),2nd edition,Literature,ARHIPELAG XXI Press, Tîrgu Mureș,2015, p.188-195, ISBN 987-606-93692-5-8;
About the labyrinth of self-knowledge and the myth of internal happiness/Despre labirintul cunoașterii de sine și mitul fericirii interioare, Jurnal of romanian literary studies(JRLS) nr. 6/ 2015, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA,Editura Arhipelag Press,Tîrgu-Mureș, p.650-657, ISSN: 2248-3004;
Aspects of the novel/Aspecte ale romanului, Jurnal of romanian literary studies(JRLS) nr. 7/ 2015, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA,Editura Arhipelag Press,Tîrgu-Mureș, p 145-153, ISSN: 2248-3004;
Literary character in pursuit of happiness/Personajul literar în căutarea fericirii interioare, Jurnal of romanian literary studies(JRLS) nr. 8/ 2016, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA,Editura Arhipelag Press,Tîrgu-Mureș, p.157-166, ISSN: 2248-3004.