■ Referințe critice
• Ion Vlad: „Adrian Iancu conjugă perspectiva istorică și cea teoretică apelând la retorica personajului(caracterul, portretul) și la semiotica textului narativ pentru a formula statutul, funcțiile și mecanismele personajului, într-o gramatică viabilă a textului narativ, neuitând de evoluția doctrinelor literare și, bineînțeles, de ipostazele personajului până la etapa care face obiectul propriu-zis al lucrării.” (coperta IV,  Exilul interior al personajului literar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-686-415-4)
• Dan Grigorescu: „Exilul interior e discutat cu un remarcabil simț al raporturilor dintre atitudinea scriitorului pus în discuție și capacitatea lui de a se « exila » în « sondarea zonelor de profunzime». Rezultatul e  întru totul  vrednic de luare aminte în cazul lui Rebreanu și al Hortensiei Papadat-Bengescu ; analiza literară obține aici rezultate ce conduc  la dezvăluirea laturilor mai puțin discutate până acum  ale structurii psihologice a personajelor.” (coperta IV,  Exilul interior al personajului literar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-686-415-4)
• Mircea Tomuș: „Este, aici, o zonă sensibilă a textului, în care nesiguranța, neîmplinirea ori ipoteza sunt purtătoare și transmițătoare de emoții specifice, un fel de lirism al creației intelectuale și care îl poate recomanda pe autorul lui nu numai ca pe o figură impersonală și rece de pedagog, ci și ca pe un  mânuitor de autentice emoții intelectuale.” (coperta IV,  Exilul interior al personajului literar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-686-415-4)

■ Referințe culturale
• Eugène von Itterbeek, Journal roumain, II, Editura Hora, Hermannstadt/Sibiu, Ed. Les Sept Dormants, Leuven, 2009,  p. 43-44, ISBN 978-973-8226-85-2;
• Ion Onuc Nemeş, Exilul interior al personajului literar, rubrica Universitari sibieni,  Tribuna, Sibiu, n° 3556/31.10.2002, p. 4.